Site menu:

Archyvas

2007 m. Šiluvos Dievo Motinos Švč. M. Marijos paveikslo apsilankymo Raseinių parapijoje programa

2008 m. Eucharistinio kongreso programa

2009 m. Evangelizacinės šventės programa

2010-01-31 Įspūdžiai iš Atsinaujinimo dienos Kaune

2010 m. Jaunimo ir Šeimos centrų organizuotų Gavėnios penktadienų susitikimų programa

2010 m. Jaunimo centro organizuotų Advento penktadienių susitikimai

2011 m. Gavėnios penktadienių susikaupimo ir apmąstymo vakarai

2011 m. Piešinių konkurso „Dievo gailestingumas“ nuostatai

 

 

Komentarai uždrausti.