Site menu:

Skelbimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visas Lietuvos Vyskupų Konferencijos nurodymas dėl pamaldų bažnyčiose tęsiantis karantinui nuo BALANDŽIO 27 d. čia

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sprendimas 05.07 dienos čia

*******************************************************************************

Gegužės 11-15 d. raštinėje budėsime darbo dienomis 10-12 val.
Referentės tel. 8-623-52013
ĮEITI PRAŠOME PO VIENĄ, SU VEIDĄ DENGIANČIA KAUKE!

***********************************************************************************************

Norintys parapiją paremti savo auka, tai gali padaryti ir elektroninės bankininkystės pagalba, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka bažnyčiai“.
Jei norite užsakyti šv. Mišių intenciją, darbo dienomis 10-14 val. prašome skambinti referentei tel. 8-623-52013, o auką už šv. Mišias taip pat galima pervesti internetu, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už šv. Mišias“.

Jūsų auka padėtų išgyventi parapijai šiuo sunkiu laikotarpiu, vienijantis maldoje ir bendrystėje su Viešpačiu ir visais parapijiečiais.

Raseinių parapijos banko sąskaitos rekvizitai:
Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo Į Dangų parapija
Bažnyčios g. 2 Raseiniai
Įmonės kodas   190844128
Banko sąskaitos nr. LT74 5013 9000 1400 3090
Raseinių kredito unija
banko kodas 50139

Telaimina Viešpats už Jūsų gerumą!

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS INFORMACIJĄ ŠIUO KLAUSIMU GALITE RASTI ČIA

   ******************************************************************* 

Vyskupų kvietimu kasdien 20 val. drauge su savo šeimomis kviečiame melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vienus su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! 

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,
    su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,
    ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,
    maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,
    ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.
Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
    kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,
    taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
    o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,
    galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.
Amen.

Visas vyskupų laiškas čia

*********************************************************

 AKTUALU!! Karantino laikotarpiu Lietuvos Caritas pagalba NENUTRŪKSTA 

Tiems, kam reikalinga Caritas pagalba, prašome informacijos ieškoti čia:
Lietuvos Caritas internetinis puslapis 

  ***********************************************************************

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis
 skaityti

************************************************************************

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos
 skaityti

 Pamaldų transliacijų informacija

***********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarai uždrausti.