Site menu:

Skelbimai

 

******************************************************************************************

  Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis

*****************************************************************************

Nuo vasario 17 d. Pelenų trečiadienio palaipsniui grįžtame prie įprastos šv. Mišių šventimo tvarkos.

Kadangi Raseinių savivaldybėje sergamumas 100 tūkstančių gyventojų yra mažesnis, nei 200, Raseinių bažnyčioje šv.Mišiose vienu metu pagal saugumo reikalavimus gali melstis iki 42 tikinčiųjų. Visi tikintieji bažnyčioje turi laikytis dviejų metrų atstumo tarp žmonių, privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančią kaukę, dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, o jaučiantys peršalimo simptomus turėtų likti namuose.

Komunija, galintiems ją priimti, duodama tik į ranką.

Lietuvos vyskupų pranešimą ( 02.12d.) perskaityti galite čia

*************************************************************************************************

Nuo gruodžio 16 d. iki karantino pabaigos viešos pamaldos Raseinių bažnyčioje
( kaip ir visose kitose Lietuvos bažnyčiose) – nevyks. Šv. Mišias už mirusius ir gyvuosius užsakytomis intencijomis kunigai aukos nedalyvaujant žmonėms.

Bažnyčia asmeninei maldai bus atidaryta, vyks Švč. Sakramento Adoracija,
budės kunigas, galima bus atlikti išpažintį:
šeštadieniais      11.00 – 12.00 val.
sekmadieniais      9.30 – 11.00 val.

Visais rūpimais klausimais galima pasiteirauti darbo dienomis 10- 14 val. parapijos namų raštinėje arba telefonu 8-428-51833

Lietuvos vyskupų pranešimą perskaityti galite čia

**********************************************************************************************

Norintys parapiją paremti savo auka, tai gali padaryti ir elektroninės bankininkystės pagalba, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka bažnyčiai“.

Jūsų auka padėtų išgyventi parapijai šiuo sunkiu laikotarpiu, vienijantis maldoje ir bendrystėje su Viešpačiu ir visais parapijiečiais.

Raseinių parapijos banko sąskaitos rekvizitai:
Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo Į Dangų parapija
Bažnyčios g. 2 Raseiniai
Įmonės kodas   190844128
Banko sąskaitos nr. LT74 5013 9000 1400 3090
Raseinių kredito unija
banko kodas 50139

Telaimina Viešpats už Jūsų gerumą!

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS INFORMACIJĄ ŠIUO KLAUSIMU GALITE RASTI ČIA

   ******************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

Komentarai uždrausti.