Site menu:

Skelbimai

 

Gavėnios metu kviečiame jungtis į bendrą maldą ir apmąstymus:
KALVARIJOS KALNŲ giedojimas – ketvirtadieniais 15 val. parapijos namuose

KRYŽIAUS KELIO malda –
penktadieniais 17.25 ir sekmadieniais 11.50 val. bažnyčioje

*************************************************************

GAVĖNIOS REKOLEKCINIAI VAKAROJIMAI PARAPIJOS NAMUOSE
KETVIRTADIENIAIS 18.45 ( po vakaro šv. Mišių):

kovo 7 d. – filmas holokausto tema – „BERNIUKAS DRYŽUOTA PIŽAMA“  – kaip išsaugoti žmoniškumą, kai visame pasaulyje atrodo jo tiesiog nebeliko?
kovo 14 d. – vikaro kun. Roberto Urbonavičiaus mokymas „ŠV. MIŠIŲ PRASMĖ“ I dalis
kovo 21 d. – dokumentinis filmas „PRIEŠ POTVYNĮ“ – pamąstymai apie ekologiją ( atsiliepiant į Carito pasiūlytą gavėnios laikotarpiui programą)
kovo 28 d. – vikaro kun. Roberto Urbonavičiaus mokymas „ŠV. MIŠIŲ PRASMĖ“ II dalis
balandžio 4 d. – filmas apie gyvenimo prasmę, atsiprašymą ir atleidimą – „PRIEŠ PAKRATANT KOJAS“
balandžio 11 d. – dr. BRONĖS  GUDAITYTĖS mokymas „Ramybė ir tvarka“

**************************************************************

Lietuvos Caritas parengtas Gavėnios kalendorius šiemet remiasi pop. Pranciškaus gavėnios žinia:
Kas tiki Dievą – myli žmones ir gerbia kūriniją !
Kalendorius parengtas keturiais etapais:
1. Džiaugsmas ir padėka Dievui už kūriniją, savo gyvenimą ir šalia esančius žmones.
2. Žvilgsnis į kūrinijai žmogaus veiklos padarytą žalą, bei nutrūkusį mūsų santykį vieni su  kitais.
3. Kvietimas apmąstymui ką galiu keisti savo gyvenime, kad labiau globočiau savo aplinką ir atkurčiau santykį su savimi ir kitu.
4. Skirtas Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo prisiminimui.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarai uždrausti.