Site menu:

Šiluva

2024 m. vasario mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Sau    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Paieška

Šiluvos Švč.Mergelės Marijos Draugija

Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Draugija  yra bendrija, vienijanti katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove.

Draugijos tikslai ir uždaviniai:
– sąžiningiau gyventi pagal Dievo įsakymus, Jėzaus Kristaus Evangeliją ir Bažnyčios Mokymą, nuoširdžiai atlikti tiesiogines pareigas;
– siekti šventumo sekant Kristumi;
– branginti Eucharistiją ir rūpintis, kad kuo daugiau katalikų suvoktų sekmadienio šventimo svarbą;
– skaityti ir pažinti Šventąjį Raštą, melstis su juo;
– melstis už kunigus ir prašyti dvasinių pašaukimų;
– praktikuoti pamaldumą Švč. Mergelei Marijai;
– skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią;
– rūpintis Šiluvos šventove;
– skleisti Dievo ir artimo meilę bei Gerosios Naujienos viltį savo aplinkoje;
– pavyzdžiu skatinti parapijiečių aktyvumą.

Draugijos nariai turi pasižymėti krikščioniško gyvenimo kilnumu, brandžiu ir natūraliu pamaldumu, gebėti asmeniškai ir drauge su kitais prisiimti atsakomybę bei turėti gerą vardą parapijos bendruomenėje.

Narių įsipareigojimai:
– dalyvauti kartą per mėnesį (ar ypatingomis progomis) aukojamose šv. Mišiose už Draugijos narius;
– atsižvelgiant į galimybes, pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir šeštadieniais dalyvauti šv. Mišiose ir priimti šv. Komuniją;
– adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą;
– aktyviai dalyvauti liturgijoje;
– kasdien skaityti ir apmąstyti Šventojo Rašto ištrauką, melstis su juo;
– kasdien melsti Švč. Mergelės Marijos užtarimo pasirinkta malda (rožinio dalimi, litanija, kitomis maldomis);
– nuolat melsti dvasinių pašaukimų;
– dalyvauti Draugijos narių susirinkimuose, kurie skiriami dvasiai ugdyti ir veiklai aptarti;
– atsižvelgiant į galimybes, švęsti Marijos dieną ir tradicinius atlaidus Šiluvoje;
– kasmet dalyvauti rekolekcijose pasirinktu būdu;
– atsiliepti į Draugijos veiklos iniciatyvas;
– atsižvelgiant į aplinkybes, padėti organizuoti piligrimines keliones į Šiluvą ir jose dalyvauti;
– savo aplinkoje skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią.
Negalėdamas atlikti įsipareigojimų, narys nepadaro nuodėmės.

Draugijos nariu tampama laisvu noru, susipažinus su Draugijos tikslais bei narių įsipareigojimais ir pateikus Skyriaus vadovui kunigo rekomendaciją.

Draugijos šventieji globėjai: Švč. Mergelė Marija, Šv. Kazimieras, Pal. Jurgis Matulaitis.

Šiluvos Švč.Mergelės Marijos Draugijos Raseinių parapijos Skyrius įsikūrė 2010 m. rugsėjo mėn.
2019 m. draugijoje buvo 39 nariai.
Skyriaus vadovas –  Giedrius Stonys
Buvę vadovai: Salomėja Brazinskaitė ( 2016 – 2022 m.), Elena Radvilaitė ( 2010 – 2016 m.)

Šv.Mišios už Draugijos narius aukojamos kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį 12 val., po jų 13 val.- parapijos namų salėje vyksta susirinkimai.

Komentarai uždrausti.