Site menu:

Šiluva

2024 m. vasario mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Sau    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Paieška

SAV

Šiuo metu NĖRA. 

Grupės ,,ARTUMA“ istorija ir informacija:

     SAV (suaugę alkoholikų vaikai) − tai draugija žmonių nuo 18 metų, kurie užaugo nedarnioje arba alkoholiu piktnaudžiaujančioje šeimoje.

      SAV  tikslas – sveikti nuo alkoholizmo ir nedarnios šeimos įtakos padarinių ir padėti kitiems suaugusiems alkoholikų vaikams tai pasiekti.
SAV – draugija, nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.
Suaugę alkoholikų vaikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų.

      

 

      Suaugę alkoholikų vaikai – tai žmonės, užaugę šeimose, kur bent vienas iš suaugusiųjų (dažniausiai tėvas, motina, patėvis arba pamotė) buvo alkoholikas. Dauguma suaugusių alkoholikų vaikų turi kelis, jei ne visus, žemiau išvardintus bruožus:

1. Suaugę alkoholikų vaikai spėlioja, kas yra normalus elgesys.

2. Suaugę alkoholikų vaikai sunkai įgyvendina sumanymą nuo pradžios ligi galo.

3. Suaugę alkoholikų vaikai meluoja, kada būtų paprasčiau sakyti tiesą.

4. Suaugę alkoholikų vaikai save negailestingai teisia.

5. Suaugę alkoholikų vaikai nemoka linksmintis, atsipalaiduoti.

6. Suaugę alkoholikų vaikai labai rimtai žiūri į save.

7. Suaugusiems alkoholikų vaikams sunku užmegzti bei išlaikyti artimos draugystės ryšius.

8. Suaugusiemę alkoholikų vaikai perdėtai reaguoja į pakeitimus, kurie nuo jų pačių nepriklauso.

9. Suaugusieji alkoholikų vaikai nuolatos stengiasi kitiems įtikti, gauti kitų žmonių pritarimą.

10. Suaugę alkoholikų vaikai dažniausiai jaučiasi skirtingi nuo kitų žmonių.

11. Suaugę alkoholikų vaikai yra arba perdėtai atsakingi, arba perdėtai neatsakingi.

12. Suaugę alkoholikų vaikai yra ištikimi iki kraštutiniškumo net tuomet, kai pasidaro akivaizdu,  kad jų ištikimybė nepelnyta.

13. Suaugę alkoholikų vaikai yra impulsyvūs, tai yra, elgiasi neapgalvotai; yra linkę aklai laikytis nustatyto kurso, rimtai neapsvarstę kitų pasirinkimų arba galimų pasekmių. Tokia neapgalvota elgsena priveda prie vidinės sumaišties, bjaurėjimosi savimi ir nesugebėjimo valdyti padėtį, aplinką. Be to, suaugusieji alkoholikų vaikai eikvoja nepaprastai daug jėgų mėgindami atitaisyti susidariusią padėtį, atstatyti tvarką.

 

        Dieve,
suteik man ramybės susitaikyti su tuo,
ko negaliu pakeisti,
drąsos keisti, ką galiu pakeisti,
ir išminties tą skirtumą suprasti.

 

      12 SAV ŽINGSNIŲ  

        1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholizmo ir kitų priklausomybių padarinius, kad mūsų gyvenimas tapo nesuvaldomas.

        2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.

        3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai.

       4. Nuodugniai ir be baimės peržiūrėję savo dabartinį gyvenimą, sudarėme teigiamų ir neigiamų savo asmens bruožų sąrašą.

       5. Prisipažinome Dievui, sau ir kam nors kitam savo paklydimų tikslų pobūdį.

       6. Galutinai pasirengėme bendradarbiauti su Dievu, kad mūsų neveiksmingi griaunantys poelgiai būtų pašalinti.

       7. Nuolankiai Jo paprašėme padėti mums tuos trūkumus pašalinti.

       8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kurios nuskriaudėme, ir tapome pasiruošę jiems atsilyginti.

       9. Kur galėdami asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę tiems žmonėms ar kam nors kitam.

      10. Nuolatos stebėjome save ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.

      11. Malda ir apmąstymais siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vieno − sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.

      12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems ir visada gyventi  pagal šias nuostatas.

 

      12 SAV TRADICIJŲ  

       1. Svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė; kiekvieno gijimas priklauso nuo SAV vienybės.

       2. Mūsų grupės veikloje yra tik vienas aukščiausias autoritetas – mylintis Dievas, koks jis pasireiškia mūsų grupės sąmonėje. Mūsų patikėtiniai mums tarnauja, bet mūsų nevaldo.

      3. Vienintelė sąlyga tapti SAV draugijos nariu – noras sveikti nuo padarinių, kilusių dėl to, kad mes augome alkoholiu piktnaudžiaujančioje ar nedarnioje šeimoje.

      4. Kiekviena grupė turėtų veikti savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai sprendžiami reikalai, susiję su kitų grupių ar visos SAV draugijos veikla.

      5. Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas – perduoti savo patirtį dar kenčiančiam suaugusiam vaikui.

      6. Nė viena SAV grupė neturėtų remti, finansuoti jokios jai artimos įstaigos ar pašalinės organizacijos nei leisti naudotis SAV vardu, kad pinigai, nuosavybės ar garbės reikalai nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio tikslo.

      7. Kiekviena grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų.

      8. Suaugusių alkoholikų vaikų draugija visada turėtų likti neprofesionali, tačiau mūsų tarnybos  gali samdyti reikiamus darbuotojus.

      9. SAV draugija niekada neturėtų būti griežtai organizuota, tačiau mes galime steigti tarnybas ar komitetus, tiesiogiai atsakingus tiems, kam tarnauja.

      10. Suaugę alkoholikų vaikai nereiškia savo nuomonės pašaliniais klausimais, todėl SAV vardo nederėtų traukti į viešus ginčus.

      11. Mūsų bendravimas su visuomene grindžiamas labiau idėjų patrauklumu negu įtikinėjimu. Žiniasklaidoje visada privalome išsaugoti asmens anonimiškumą.

     12. Anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad šios nuostatos svarbiau už asmenybes.

 

     

SUAUGUSIŲ ALKOHOLIKŲ VAIKŲ PAŽADAI

1. Mylėdami ir priimdami save, atrasite save kaip asmenybes.

2. Jūsų savigarba augs tiek, kiek teigiamai vertinsite save kiekvieną dieną.

3. Palaipsniui Jus apleis noras įtikti ir autoritetą turinčių žmonių baimė.

4. Jumyse augs sugebėjimas dalintis artumu.

5. Drąsiai spręsdami apleistumo problemas, tai yra, kad vaikystėje Jus emociškai apleido, tapsite pakantesni savo pačių ir kitų silpnybėms. Jus trauks kitų žmonių ir Jūsų pačių stipriosios savybės.

6. Džiaugsitės jausdamiesi pastovūs, stabilūs, ramūs ir finansiškai saugūs.

7. Išmokysite, kaip žaisti ir džiaugtis gyvenimu.

8. Galėsite pasirinkti mylėti žmones, kurie sugeba mylėti ir yra patys už save atsakingi.

9. Jums taps lengviau nusistatyti sveikas ribas visame kame.

10. Kai intuityviai darysite sveikesnius pasirinkimus, dings nesėkmės ir pasisekimo baimė.

11. Su SAV grupės pagalba palengva atsikratysite nesveikų, neveiksmingų poelgių.

12. Palaipsniui, su Aukštesnės Jėgos pagalba, Jūs išmoksite tikėtis viso, kas geriausia, ir to siekti.

 

       Dieve,
pasitikime Tavimi, turime viltį Tavyje,
mylime Tave ir vienas kitą.

 

 

 

 

Komentarai uždrausti.