Site menu:

Sakramentai

SAKRAMENTAI:

 

Išpažintys klausomos pusvalandį

prieš Šv.Mišias bažnyčioje.

 

Ligonių Sakramentas:

Pas sunkiai sergantį ligonį į namus ar ligoninę kunigas atvyksta pagal susitarimą–

kreiptis tel. +370-686-84121  ( klebonas kun. Albertas )
tel.  +370-613-65333   ( vikaras kun. Juozas )
 

 

Dėl Krikšto sakramento  – kreiptis į kunigą arba raštinėje.

 

 

Dėl Santuokos sakramento kreiptis į kunigą prieš 6 mėnesius.

Visi sužadėtiniai privalo išklausyti pasiruošimo Santuokos sakramentui kursus – kreiptis į Raseinių dekanato Šeimos centrą

ne vėliau kaip 6 mėnesiai prieš norimą santuokos datą (plačiau …. )

 

Dėl Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentoruošiama nuo rugsėjo-spalio iki gegužės mėnesio. Smulkesnės informacijos teirautis raštinėje.  

Komentarai uždrausti.