Site menu:

Sakramentai

SAKRAMENTAI:

 

Išpažintys klausomos pusvalandį

prieš Šv.Mišias

ir Šv.Mišių metu bažnyčioje.

 

Ligonių Sakramentas:

Kiekvieną mėnesį

klebonas lanko ligonius,
kurie negali
ateiti į bažnyčią,
jų namuose   

kreiptis raštinėje ( arba tel. 51833 ).

 

Du kartus per mėnesį

(penktadieniais)

nuo 16 val. kunigas lanko ligonius

Raseinių ligoninėje –

kreiptis į Marijos Legiono nares
tel. 8-614-24499 ( Elytė ) arba 

8-616-71757 ( Salomėja  ).

 

Pas sunkiai sergantį ligonį kunigas atvyksta bet kuriuo metu –

kreiptis tel. 8-688-40426  ( klebonas kun. Vytautas )
tel.  8- 674-76082   ( vikaras kun. Marius )
 

 

Dėl Krikšto sakramento  – kreiptis į kunigą prieš du mėnesius.

 

 

Dėl Santuokos sakramento kreiptis į kunigą prieš 6 mėnesius.

Visi sužadėtiniai privalo išklausyti pasiruošimo Santuokos sakramentui kursus – kreiptis į Raseinių dekanato Šeimos centrą

ne vėliau kaip 6 mėnesiai prieš norimą santuokos datą (plačiau …. )

 

Dėl Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentoruošiama nuo rugsėjo-spalio iki gegužės mėnesio. Smulkesnės informacijos teirautis raštinėje.  

Komentarai uždrausti.