Site menu:

Pastoracinė taryba

            Raseinių parapijos Pastoracinė taryba, nuo 2016-05-11 d.

            Klebonas kun.Vytautas Paukštis

             Vikaras kun. Valdas Šidlauskas

Aleksienė Danutė

Bakšaitis Remigijus

Beržeckienė Kristina

Beržinskienė Vilma

Budzinauskas Darius

Brazinskaitė Salomėja

Dambrauskaitė Irena

Daunorienė Kristina Lina

Daunora Algis

Elzbergas Jonas

Kazaitis Algis

Kordušienė Loreta

Kumpikevičienė Danutė

Lapinskaitė Gerda

Laurinaitis Algirdas

Liauškienė Laimona

Malinauskienė Regina

Maslauskienė Sandra

Merkliopas Vidmantas

Mitalienė Irena

Pečkaitienė Gražina

Petravičius Paulius

Petravičienė Ieva

Radvilaitė Elena

Steponavičienė Albina

Stonys Giedrius

Šidlauskis Arnoldas

Vaičius Sigitas

MARŠALKOS:
Laimutė Peseckienė – Gabšių km.
Regina Žemgulienė – Dumšiškių km.
Ričardas Vaičius – Norgėlų km.

Pastoracinės tarybos valdybos pirmininkas klebonas kun.Vytautas Paukštis

Valdybos pirmininko pavaduotojas – Jonas Elzbergas

Sekretorė – Irena Dambrauskaitė

Valdybos nariai:

               Salomėja Brazinskaitė

               Loreta Kordušienė

               Vilma Beržinskienė

               Sigitas Vaičius

               Algis Daunora

               Giedrius Stonys

Pastoracinės tarybos veiklos sričių vadovai:

           Liturginė sritis – Paulius Petravičius, Loreta Kordušienė ir Kristina Beržeckienė

           Spaudos sritis – Salomėja Brazinskaitė

           Jaunimo sritis – Paulius Petravičius

           Šeimos sritis – Darius Budzinauskas

           Karitatyvinė sritis – Vilma Beržinskienė

Ekonominės tarybos nariai:

           Sigitas Vaičius

           Gražina Pečkaitienė

           Irena Dambrauskaitė

           Elytė Radvilaitė

           Salomėja Brazinskaitė

           pastoracine-taryba           

PASTORACINĖS TARYBOS IR PASIRENGIMO JUBILIEJUI KOMITETO NARIAI

SU J.E.VYSKUPU J.IVANAUSKU

 RASEINIŲ DEKANATO EUCHARISTINIO KONGRESO METU

 2008-04-27

Komentarai uždrausti.