Site menu:

Nuorodos

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje  

Kauno Arkivyskupija 

Mūsų Ganytojai 

Raseinių dekanatas 

Šiluva 

Kauno Kunigų seminarija 

Jono Pauliaus II Piligrimų kelias

 

 

Katalikiškos ir krikščioniškos žiniasklaidos svetainės:

Katalikų internetinis dienraštis „Bernardinai.lt“  

Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys „Bažnyčios žinios“ 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika

Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba 

Katalikų mėnraštis šeimai „Artuma“   

Žurnalas moterims „Tapati“ 

Žurnalas vaikams „Bitutė“ 
Ateitininkų žurnalas „Ateitis“ 

 

 

Katalikų Bažnyčios Katekizmas 

Šventasis Raštas lietuviškai  

Lietuvos Biblijos Draugija 

 

 

Kasdienės maldos puslapis „Sakrali erdvė“ 

Kasdienės liturginių skaitinių meditacijos „Žodis tarp mūsų“
Sekmadienio mišiolėlis „Gyvoji duona“ 

Svetainė „Skrynia“

Giesmės 

 

 

Vatikano radijas 

Marijos radijas 

Katalikų radijo Mažoji studija 

 

Sielovados struktūrų ir centrų svetainės:

Lietuvos Caritas svetainė 

Kauno Arkivyskupijos Caritas svetainė 

Lietuvos Katechetikos centras
Lietuvos Šeimos centras
Taize bendruomenės svetainė
Krikščioniškojo jaunimo svetainė

Pagalba šeimoms:

Svetainė „Už gyvybę“ – „Pro vita“ 
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija – „Viskas, kas aktualu šeimai“ 
„Gyvybės sodas“ – krikščioniška pagalba nevaisingoms šeimoms


 

 

Pašvęstojo gyvenimo institutų svetainės:
Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje

Dominikonai ( OP ) 

Jėzuitai ( SJ ) 

Joanitai ( CSJ ) 

Kapucinai ( OFM Cap. ) 

Pranciškonai ( OFM ) 

Pakutuvėnų sodyba  ( stovyklos, liudijimai, pamokslai, šlovinimas )

Pranciškonai konventualai ( OFM Conv. ) 

Tiberiados bendruomenė 

Palendrių benediktinai

„Pilnų namų“ bendruomenė

Eucharistietės ( SJE )

Šventosios Šeimos seserys ( SF )

Pranciškonės ( FDCJ )

Elzbietietės ( CSSE )
Lietuvos vienuolynai 
Vienuolijos Lietuvoje XX amžiuje

Komentarai uždrausti.