Site menu:

Naujienos

Įkurtas Šiluvos Švč.Mergelės Marijos draugijos Raseinių parapijos skyrius

2010 m. gruodžio mėn.  Advento penktadienių susitikimai su Jaunimo centru

2010-12-23   Kūčios parapijos bendruomenei

2011-01-06   Trijų Karalių vakaronė parapijos namuose

2011 m. Gavėnios penktadienių susikaupimo vakarai

2011 m. Jaunimo stovykla 

2011-08-11 Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiaulius ir Klovainius

2011-08-28 Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje

2011-09-18/24   Gailestingojo Jėzaus paveikslo apsilankymas

2011-10-16  Choristų kelionė į Kryžių Kalną

2011-11-17    Dievo Gailestingumo metų piligriminė kelionė į Vilnių

2011-11-25   Br.Pauliaus Vaineikio OFM paskaita „Ikonografija šiandien“

2011-11-26   Krikščioniškos muzikos festivalis Kėdainiuose

2012-01-14  Akimirkos iš besiruošiančių Sutvirtinimo sakramentui ALFOS savaitgalio Šiluvoje

2012-02-13  Šv.Valentino laiškai

2012-03-29 Susitikimas su režisiere D.Kancleryte ir filmo „Malonė“ pristatymas

2012-03-30/31  Parapijos jaunimo gavėnios rekolekcijos Šiluvoje

2012-04-20  Vakaras jaunimui „Nebijokite! Jis prisikėlė“

2012-05-08  Sutvirtinimo sakramento teikimas ( fotoreportažas )

2012-08-08  Čenstakavos Dievo Motinos ikonos pilgrimystė Šiluvoje

2012 m. Adventiniai penktadieniai

2013-02-14  „Šv.Valentino laiškai“

2013 m. Gavėnios penktadieniai

2013-05-12  Iškilminga parapijos vizitacija ir Sutvirtinimo sakramento teikimas

2013-06-02   Sakralinės muzikos koncertas Tėvo dienai ir Devintinėms

2013-06-28/30    Raseinių parapijos jaunimas Lietuvos Jaunimo Dienose Kaune

2013-08-13    Gėlių paveikslas Švč.Mergelei Marijai Žolinės proga

2013-08-15    Švč.Mergelės Marijos Ėmimo Į Dangų atlaidai

2013 m. Adventiniai penktadienių vakarai 

2014-02-13  „Šv.Valentino laiškai“ 

2014 m. Gavėnios penktadieniai

2014-08-15  Žolinės atlaidai

2014-10-10   Raseinių rajono moksleivių piešinių konkursas „Šeimos metai“

2014-10-26  Susitikimas su „Motinos maldoje“ judėjimo koordinatore Lietuvoje

2014-11-08  Jaunimo išvyka į festivalį SIELOS-2014 Druskininkuose

2014 m.  Adventiniai penktadienių vakarojimai

2014-12-28   Parapijos Kalėdinė šventė

2014-12-06   Sumos choro kelionė į Kretingą

2015-02-12  „Šv.Valentino laiškai“

2015 m.  Gavėnios ketvirtadienių vakarojimai

2015-05-23  Parapijos Atsinaujinimo diena

2015-08-15 Žolinės atlaidai

2015-08-29 Parapijiečių kelionė į Vienuolijų Palapinių šventę Vilniuje

2015-08-30 Piligrimų eisena į Šiluvą

2015-10-9/10 PAŽINK SAVE mokymai Raseinių Gimnazijoje

2015-10-24 Sutvirtinamųjų ALFA šeštadienis Šiluvoje

Jaunimo teminiai susitikimai

2015 m. lapkričio mėnesio parapijos jaunimo kelionės

2015 m. Advento penktadieniai

2016-02-13 „Šv.Valentino laiškai“

2016 m. Gavėnios penktadienių vakarojimai

2016-04-24 Dekanato Šeimų šventė Gailestingumo Jubiliejui

2016-05-07 Parapijiečių kelionė į Nacionalinį Gailestingumo kongresą

2016-05-14 Parapijos dvasinio Atsinaujinimo diena

2016-08-15 Žolinės gėlių paveikslas Marijai

Dosnus malonėmis ruduo parapijos jaunimui

Gailestingumo paveikslo kelionė su Marijos legionu

Dekanato jaunimas minėjo Negimusio kūdikio dieną

2016-12-21  Dekanato jaunimo adventinis susitikimas

2016 metų Adventiniai vakarojimai

2016-12-24 Tradicinė Kūčių vakarienė vienišiems ir stokojantiems

2017-02-13  „Šv. Valentino laiškai“

2017-05-19  Sutvirtinimo teikimo šventė

2017-06-24/25   Lietuvos Jaunimo dienose ir beatifikacijos iškilmėse

2017-08-15  Žolinės atlaidai

2017 m. vasaros piligrimystės

2017 m. rudens piligrimystė

2017-10-31  Susikaupimo vakaras

2017-11-11  SIELOSe 2017+

2017-11-15  Žemaičių krikšto  ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. Jubiliejaus paminėjimo renginys

2017 m. ALFA šeštadienis sutvirtinamiesiems

Advento pradžia su parapijos šeimomis

2017-12-24   Kūčių vakarienė su Caritas

2018-02-02  „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ su „Chebra“

2018-02-16   Šv. Mišios Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

2018-03-17  „Pažink save“ mokymai sutvirtinamiesiems

2018-05-18  Sutvirtinimo teikimo šventė

2018-05-19/20  RASEINIŲ DEKANATO 5-oji ŠEIMŲ ŠVENTĖ

2018-08-12   Vyskupo vizitacija Kalnujų ir Alėjų parapijose 

2018-08-15  Tituliniai Žolinės atlaidai

2018-10-28  Marijos Legiono svečiai

2018-10-20  Parapijos sutvirtinamųjų Šventosios Dvasios šeštadienis Šiluvoje

2018 lapkričio renginiai šeimoms

2018-12-09 Marijos Legiono padėkos šventė

Naujoji Prakartėlė

2018 m. adventiniai vakarojimai

2018-12-24  Carito Kūčių vakarienė 

2019-02-12  „Šv.Valentino laiškai“

2019-03-31  Marijos Legiono ACIES šventė

2019 m. Gavėnios vakarojimai

2019-05-11/12   Šeštoji DEKANATO ŠEIMŲ ŠVENTĖ

2019-05-17  Sutvirtinimo teikimo šventė

2019-08-15  Tituliniai Žolinės atlaidai

2019-11-24  Pal.Teofiliaus Matulionio relikvijų perdavimo iškilmė

2019-12-13/14  Šiluvos draugijos Raseinių skyriaus narių adventinės rekolekcijos Palendriuose

2019 metų Adventiniai vakarojimai

2020-08-02  Marijos Legiono narių pasiaukojimo atnaujinimas

2020-07-18  Šv.Mišios Vedecko ąžuolyne partizanų atminimui

2020-08-15  Žolinės atlaidai 

2020-08-15 Dekanato Šeimų šventė – I dalis – renginiai bažnyčioje 

2020-08-16 Dekanato Šeimų šventė – II dalis – sekmadienis miesto parke

2021-06-24  Apdovanojimas Šiluvos Dievo Motinos medaliu

2021-06-19/20  Aštuntoji dekanato ŠEIMŲ ŠVENTĖ  

2022 m. rugpjūtis – Šiluvos Draugijos rekolekcijos, Marijos Legiono susirinkimas, Žolinės atlaidai

2022-11-23 Mokymai Raseinių dekanato Carito savanoriams

2023 m. Caritas projektas

2023 m. Karitiečiai Joninių šventėje

2023 -12 -15/17  Sutvirtinamųjų Alfa savaitgalis Kaune

2023-12-24  Vaikų džiaugsmas po Kūčių šv.Mišių  

 

 

Komentarai uždrausti.