Site menu:

Kontaktai

Bažnyčios adresas:
Bažnyčios g. 2

LT – 60169 Raseiniai

Svetainė internete: www.raseiniuparapija.lt

El.paštas:  raseiniuparapija@gmail.com

 

Parapijos namų adresas:

Kosmonautų g. 6, Lt – 60167 Raseiniai

Tel. (+370-428) 51833

 

PARAPIJOS RAŠTINĖJE BUDIME:

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį,

          ketvirtadienį, penktadienį  

            nuo 10 iki 14 val. ir nuo 16 iki 17.15 val.   
 

 KUNIGĄ BAŽNYČIOJE RASITE:
eilinėmis dienomis –nuo 17.30 iki 18.30 val.
šeštadienį ir sekmadienį- nuo 8 iki 14 val. 

     

KLEBONAS  – Raseinių dekanato dekanas
kun. Vytautas Paukštis  tel. +370-688-40426
     el.paštas vytaspakstis@gmail.com
VIKARAS –  kun. Marius Boreiša tel. +370-674-76082

                              

REFERENTĖ – Irena Dambrauskaitė  tel. +370-623-52013                                 
ZAKRISTIJONAS  – 
VARGONININKĖS – Eugenija Kumpikevičienė  tel. +370-658-83612
                                      Gerda Lapinskaitė  tel. +370-682-35679

 

Centrų ir grupių vadovai:

Caritas vadovas Darius Budzinauskas  tel. +370-618-56833
Marijos Legiono „Tikinčiųjų viltis“ vadovė Elytė Radvilaitė tel. +370-614-24499
Šiluvos Švč.Mergelės Marijos draugijos Raseinių skyriaus vadovas Giedrius Stonys  tel. +370-650-34748
Suaugusiųjų maldos grupės vadovė  – Birutė Aleknienė tel. +370-428-54345
Šeimos centro vadovė Jolanta Budzinauskienė tel. +370-615-61344       
Vyrų maldos grupė – laikinai nėra
Raseinių parapijos Jaunimo centro vadovas – laikinai nėra    – galima kreiptis į dekanato Jaunimo centrą 
Votyvos  choro vadovė Gerda Lapinskaitė tel. +370-682-35679
„Sumos“ choro vadovė Eugenija Kumpikevičienė tel. +370-658-83612
Katechetikos metodinio centro vadovė Regina Malinauskienė tel. +370-615-51749           
AL-ANON grupės „Saulutė“ koordinatoriaus tel. +370-671-14998
        
 
 
 
 

Komentarai uždrausti.