Site menu:

Šiluva

2024 m. balandžio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Sau    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Paieška

Kas yra atlaidai ?

Svarbiausios atlaidų taisyklės

 

Atlaidus laimėti gali kiekvienas pakrikštytas, neekskomuni­kuotas ir atlikęs įsakytus darbus, esantis be sunkios nuodė­mės žmogus. Kad tikintysis galėtų laimėti atlaidus, jis turi turėti bent bendrą intenciją juos gauti ir nustatytu laiku bei sąlygomis atlikti įsakytus darbus.

Visuotinius atlaidus galima laimėti tik vieną kartą per dieną. Mir­ties valandą tikintysis gali laimėti ir kitus visuotinius atlaidus, nors tą dieną jau būtų vienerius visuotinius atlaidus laimėjęs. Dalinius atlaidus galima laimėti keletą kartų per dieną.

Visuotiniams atlaidams laimėti reikia įvykdyti atlaidais pažymėtą darbą ir išpildyti tris sąlygas: atlikti išpažintį (būti malonės būsenoje), priimti šv. Komuni­ją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Pasimelsti popiežiaus intenci­ja čia reikia suprasti ne maldą už popiežių, bet maldą ta intencija, kuria kiekvieną mėnesį meldžiasi Šventasis Tėvas (kiekviename „Parapijos žinių“ numeryje mėnesio intencijos bus išspausdintos).

Be to, reikia padaryti pasiryžimą nedaryti jokių, kad ir lengvų, nuodėmių. Jei tokio nusiteikimo trūktų arba būtų nepakanka­mai išpildomos minėtos sąlygos, pelnomi tik daliniai atlaidai.

Šios sąlygos gali būti išpildytos prieš ar po keleto dienų nuo įsa­kyto darbo įvykdymo. Tačiau priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija reikėtų tą pačią dieną, kada atliekamas dar­bas.

Vieną kartą atlikus išpažintį, galima pelnyti daugiau kartų visuotinius atlaidus. Tačiau, vieną kartą priėmus šv. Komuniją

ir pasimeldus popiežiaus intencija, gaunami tik vieneri visuoti­niai atlaidai. Sąlygos pasimelsti popiežiaus intencija išpildomos, kartą sukalbėjus „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“. Tačiau leidžia­ma sukalbėti ir bet kurią kitą maldą pagal kiekvieno pamaldumą ir nusiteikimą.

 

 

Apie bausmę…

Nuodėmė visada turi savo padarinius. Ji sužeidžia žmonių tarpusavio santykius, žmonių santykius su Dievu, pažeidžia žmogaus darnų santykį su pačiu savimi, atneša neramybę ir t. t. Iš kur pasaulyje atsirado nelaimės, ligos ir pati mirtis? Dievas gi nesukūrė tokių dalykų. Dievas nesukūrė blogio. Blogis pasaulyje atsiranda dėl nuodėmės. Blogis yra gėrio nebuvimas, gėrio nebūtis.

Kančios Dievas taip pat nesukūrė. Kančia yra nuodėmės pasekmė, nuodėmės padarinys. Žmonės kenčia. Ir nebūtinai už savo nuodėmes. Mat žmonės negyvena po vieną – mes gyvenam visuomenėj ir vieni kitus įtakojam. Ir mūsų nuodėmės vienokiu ar kitokiu būdu įtakoja kitus…

Bausmė už nuodėmes kyla ne tiek iš Dievo, kiek iš pačios nuodėmės prigimties. Nuodėmės pasekmės yra dvejopos – amžinoji ir laikinoji bausmė. Sunki nuodėmė nutraukia bendrystę su Dievu, todėl nesam pajėgūs pasiekt amžinojo gyvenimo. O amžinojo gyvenimo netektis ir yra vadinama „amžinąja bausme“. Jei žmogus palieka save sunkioje nuodėmėje, jis pats save nubaudžia amžinąja bausme. Lengvos nuodėmės sukelia nesveiką prisirišimą. Tai turi būti atitaisyta nuskaistinimu arba čia, žemėje, arba po mirties (skaistykloje).

Per išpažintį, jei žmogus gailisi už savo nuodėmes ir sąžiningai jas išpažįsta, jam yra atleidžiamos visos nuodėmės bei amžinoji bausmė, nes atstatomas ryšys su Dievu, Bažnyčia ir savimi. Tačiau lieka laikinosios bausmės už nuodėmes, lieka nuodėmės padariniai (panašiai kaip išgydžius žaizdą lieka randas). Nuodėmės paliktų randų gydymas yra laikinoji bausmė. Atlaidai naikina tuos randus.

 

„Atlaidų“ definicija ir kokie jie esti

Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes. kurių kaltė jau panaikinta. atleidimas Dievo akivaizdoje; jį gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasirengęs krikščionis, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri, būdama atpirkimo vaisių dalytoja. turi galios skirstyti ir suteikti atsilyginimo malonę iš Kristaus ir Jo šventųjų nuopelnų lobyno.

Atlaidai yra daliniai arba visuotiniai, žiūrint, ar jie atleidžia tik dalį laikinosios bausmės, ar ją visą.

Atlaidai gali būti pritaikomi gyviesiems arba mirusiesiems.

 

Užbaiga

Žmonės vaikšto pas visokius būrėjus ir ekstrasensus, kad nuimtų visokias blogas auras, kad nuramintų savo sielas, tačiau ne ten reikia ieškoti ramybės! Ten, kur nėra Jėzaus, ten nėra ir ramybės. Naudokimės Atgailos ir Sutaikinimo sakramentu (išpažintimi) bei atlaidais. Va, tik per tai atgaunama ramybė ir gyvenimo pilnatvė, gyvenimo džiaugsmas.

 

    Parapijos žinios“ 

Komentarai uždrausti.