Site menu:

Iš parapijos kilę kunigai

 

 

Tėvas Povilas Gailius OP ( Fr. Paul Gillis ), gim.1918.07.11 – mir.1995.08.14, prieš II Pasaulinį karą pasitraukė į JAV  :

 

 

 

 

 Kun. Raimondas Kazaitis, 1970.05.21-1997.01.12-2003.11.12,  Kulvos Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas

Kun. Dainius Lukonaitis, 1974,07.20-1998.07.20-2008.05.26, Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio ( Eigulių) parapijos klebonas, soc.ped.mgr.

Kun. Vidmantas Balčaitis, 1970.05.18-1999.03.20-2005.11.15, Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės ( Palemono) parapijos vikaras

Kun. Žydrūnas Paulauskas, 1971.08.03-1995.08.05-2004.06.03, Kauno Šventosios Dvasios ( Šilainių ) parapijos klebonas, teol.lic.

Kun. Virginijus Kazaitis, 1963.05.04-1989.05.28-1999.04.10, Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas

Br. Pijus Virginijus Eglinas OP , 1971.02.21-1998-01.03, Vilniaus Šv.apaštalų Pilypo ir Jokūbo ( dominikonų ) parapijos rektorius, teol. mgr.

 

 

Komentarai uždrausti.