Site menu:

Kunigai tarnavę Raseinių parapijoje

 

1900 – 1904                   ZEMUNDOVSKIS  VIKENTIJUS  ADM.

                                       ABROMOVIČIUS  IGNACIJUS  KAP.

                                       TUROVSKIS  PRANCIŠKUS  VIK.

                                       BUKONTAS  KAZIMIERAS  VIK.

1904 – 1926                   DOŠKUS  PETRAS  ADM.

1905 – 1906                   MEŠKAUSKAS  PRANCIŠKUS  VIK.

                                       JUREVIČIUS  JONAS  VIK.

1907 – 1909                   KARUCHOVSKIS  PETRAS  VIK.

1907 – 1913                   KARNEVSKIS  JONAS  VIK.

1909 – 1910                   GUTOROVIČIUS  JONAS  VIK.

1912 – 1927                   KAROSAS MYKOLAS  VIK.

1917 – 1922                   GRUBYS  MYKOLAS  VIK.

                                       BUTRIMAS  STANISLOVAS  VIK.

1922 – 1923                   RAMANAUSKAS  PRANCIŠKUS  VIK.

                                       BRAZAITIS  ANTANAS  VIK.

1923 – 1927                   JANKEVIČIUS  GEORGIJUS  VIK.

1924 – 1927                   SUSNYS  JONAS  VIK.

1927 – 1937                   PACEVIČIUS  VINCENTAS  ADM.

1928 – 1929                   TEIŠERSKIS  JONAS  VIK.

1931 – 1932                   RADŽIUS  THADDAKUS  VIK.

1933 – 1941                   BONAVENTŪRA  PAULIUKAS  ADM.

1933 – 1940                   ŽVIRBLIS  KAZIMIERAS  VIK.

1933 – 1936                   GUSNYS  JONAS  VIK.

1936 – 1940                   ČASAS JONAS  KAZIMIERAS  VIK.

1940                               RUTKAUSKAS ALBERTAS  VIK.

1940 – 1945                   CHODONIONŠKAS BRONIUS  VIK.

1940 – 1947                   LUKOŠIUS  BOLESLOVAS  ADM.

1946 – 1949                   BALTRUŠAITIS  JUOZAPAS  VIK.

1947 – 1949                   PŪKYS  RAPOLAS  KLEB.

1949 – 1951 ir 1959 – 1961       MEIDUS JUOZAPAS  KLEB.

1950 – 1952                   VOSYLIUS  JUOZAPAS  VIK.

1953 – 1955                   PLUKYS  JUOZAPAS  VIK.

1953 – 1955                   ZDEBSKIS  JUOZAS  VIK.

1955 – 1957                   PANGONIS  ANTANAS  ALT.

                                       VOVERIS  JUOZAPAS  ALT.

                                       MATULAITIS  LABUKAS  JUOZAPAS  ALT./VYSK.

1957 – 1959                   KAVALIAUSKAS  ČESLOVAS  VIK.

1958 – 1959 ir 1961 – 1977       STAŠKŪNAS  PRANCIŠKUS  KLEB.

1958 – 1963                   VUNDEKLIKAS  VIKTORAS  VIK.

1958 – 1984                   GUDAS  JONAS  ALT.

1959 – 1994                   TVARIJONAS  STANISLOVAS  ALT.

1964 – 1966                   BUTKUS  IZIDORIUS  VIK.

1965 – 1966                   SAKALAUSKAS STANISLOVAS  ALT.

1966 – 1968                   GRINEVIČIUS  SIGIZMUNDAS  VIK.

                                       BINKIS  PETRAS  VIK.
1968 – 1969                   RAČKAUSKAS ANTANAS VIK.
1969 – 1970                   RUPŠYS ST. VIK.
1970 – 1976                   ČEPĖNAS  JUOZAPAS  VIK.

1976 – 1979                   VANAGAS  ALFREDAS  VIK.

1977 – 1992 ir 1992 – 2008        GRIGANAVIČIUS  VYTAUTAS  KLEB./ALT.

1979 – 1982                   URBONAVIČIUS  ANTANAS  VIK.

1982 – 1983                   PETRAITIS  ALFONSAS  VIK.

1983 – 1985                   KAKNEVIČIUS  JUOZAS  VIK.

1985 – 1987                   IVANAUSKAS  JONAS  VIK.

1987 – 1988                   BIRBILAS  RIČARDAS  VIK.

1988 – 1990                   JONAITIS  KĘSTUTIS  VIK.

1990 – 1992                   MAČIULSKIS  RIMAS  VIK.

1992 – 1998                   JANKAUSKAS  GINTAUTAS  KLEB.

1998 – 2000                   RUZGYS  AUGUSTINAS  OP  KLEB.

                                       ASTRAUSKAS  TADAS  OP  VIK.

2000 – 2005                   DUDONIS  VIRGILIJUS  KLEB.

2000 – 2001                   KAKNEVIČIUS  VITAS  VIK.

2005 – 2005                    KANDRATAVIČIUS  SKAIDRIUS   VIK.

2005 – 2006                   BLUŽAS  GINTARAS  VIK.

2006 – 2009                   JANŠAUSKAS RAMUTIS VIK.

2009 – 2009                   PAULIKAS DOMAS VIK.

2009 – 2010                   BALIŪNAS LADISLOVAS SJ  Kun.pagalbininkas

2005 – 2023                   PAUKŠTIS  VYTAUTAS  KLEB. 

2010 – 2011                   MACKEVIČIUS PETRAS VIK.

2012 – 2015                   LEONAVIČIUS  GINTAS  VIK.

2015 – 2018                   ŠIDLAUSKAS VALDAS  VIK.

2018 – 2020                   URBONAVIČIUS  ROBERTAS  VIK.
2020 – 2023                   BOREIŠA  MARIUS VIK.
nuo 2023                       ČIČIRKA JUOZAS VIK.
nuo 2023                       STANULIS ALBERTAS KLEB., Raseinių dekanato dekanas

 

 

Komentarai uždrausti.