Site menu:

Kunigai šiuo metu

 KLEBONAS – Raseinių dekanato dekanas, kun. teol. lic. VYTAUTAS PAUKŠTIS  

                             1965-04-16* 1996-12-01* 2005-05-31
Kosmonautų g. 4, LT-60167 Raseiniai,
                             tel. 8-688-40426
El. paštas:
vytaspakstis@gmail.com  

Gimė 1965 m. balandžio 16d. Šiaulių raj., Aukštelkėje. 1991 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1996 m. baigė pagrindines bakalaurines studijas. Tais pačiais metais gruodžio 1 d. suteikiami kunigystės šventimai, paskiriamas Kauno vyskupijos klierikų ugdytoju. 1998 m. Katalikų teologijos fakultete VDU apgina teol. licenciato darbą.

      2001-05-23 paskirtas Kauno kunigų seminarijos vicerektoriumi, dėsto Katalikų teologijos fakultete VDU.

      2005 m. gegužės mėn. kun. Vytautas Paukštis pasiprašė atleidžiamas iš Kauno Kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigų.

      2005-05-31 paskirtas Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Alėjų Švč. Trejybės ir Kalnujų šv. Viktoro parapijų klebonu, Raseinių dekanato vicedekanu.

      2012-05-16 d. paskirtas Raseinių dekanato dekanu.

 

 VIKARAS kun. MARIUS BOREIŠA
                              1994-07-09*2020-02-22*2020-02-22
Kosmonautų g.6, Raseiniai
tel. 8- 674-76082

 

Komentarai uždrausti.