Site menu:

Šiluva

2024 m. vasario mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Sau    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Paieška

Atgaivink

atgaivink_medis PARAPIJŲ DVASINIO           

ATSINAUJINIMO PROGRAMA  „ATGAIVINK“

  (šiuo metu etapas užbaigtas)

 

Raseinių parapijoje „Atgaivink“ programos pirmasis etapas prasidėjo 2006m. Ši programa trunka 2,5 metų, ji vykdoma etapais, kiekvienas etapas trunka šešias savaites:
I etapas – Viešpats kviečia – prieš adventą 2006 metais.
II etapas – Kaip mes atsiliepiame? – gavėnios metu 2007 metais.
III etapas – Apdovanoti Šventąja Dvasia – prieš adventą 2007 m.
IV etapas – Mokinystė – gavėnios metu 2008 metais.
V etapas – Pašaukti evangelizuoti – prieš adventą 2008 metais.

„Atgaivink“ programos tikslas – padėti parapijiečiams artimiau bičiuliautis su Kristumi, atsiverti Šventosios Dvasios galiai, gyvai patirti ir liudyti Evangeliją šiuolaikiniame pasaulyje bei savo aplinkoje. Per asmenišką kiekvieno parapijiečio atsivertimą, bendrą visų maldą, dalijimąsi tikėjimu, vieningą dvasinę nuotaiką atsinaujina parapija, kuriama gyva tikinčiųjų bendruomenė. Tai įvyksta programoje bendradarbiaujant kunigams ir pasauliečiams.

Kaip kiekvienas mūsų gali dalyvauti šioje programoje? Asmenine ir bendruomenine malda (parapijos atnaujinimo maldą rasite bažnyčioje), asmeniškai ir su artimaisiais apmąstant savaitės temą, pasitelkiant Šventąjį Raštą ir tam skirtas „namų darbų knygeles“, susiburiant į Tikėjimo pasidalinimo grupeles (TPG), dalyvaujant sekmadienio liturgijoje. TPG yra nedidelė 8-10 žmonių grupelė, kuri renkasi kartą per savaitę, jos nariams patogiu laiku, vieno iš grupelės narių namuose. Dalyvavimas grupelėje – tai galimybė pagilinti ir sustiprinti jau turimą tikėjimą bei gyviau įsijungti į bendruomeninį parapijos gyvenimą. Grupelės tikslas – susitikti, pasikalbėti ir pamatyti, kokiais būdais katalikų tikėjimo gyvybė įsilieja į kasdieninį gyvenimą.  Dalijimasis tikėjimu – tai pasidalinimas tuo, kas padėjo suprasti, kad Dievas veikia tavo kelyje, ir tie ženklai atspindi tą patį Šventojo Rašto ir Bažnyčios tikėjimą. Dalijimasis tikėjimu neturėtų įgauti diskusijų, problemų sprendimo ar Šventojo Rašto studijų pobūdžio. Kiekviena TPG turi savo globėją iš parapijos žmonių tarpo.

Ruoštis šiai programai Raseinių parapijoje pradėjome dar 2006m.rugsėjo mėnesį. Reikėjo atlikti daug darbų: paruošti informaciją, informuoti parapijiečius, sukurti vėliavą, numatyti TPG globėjus. Kiekvieną ketvirtadienio vakarą Raseinių parapijos klebonas kun. V.Paukštis, kun. R. Janšauskas, V.Beržinskienė, S. Brazinskaitė, Jolanta ir Darius Budzinauskai, E. Radvilaitė, V. Petravičienė, A.Steponavičienė, A. Augustaitienė, I. Vaitkutė  rinkdavosi parapijos namuose maldai ir darbų aptarimui. Mus drąsino, mokė ir konsultavo programos administratorė – Vaida Spangelevičiūtė iš Kauno. Kad geriau suprasti, pasiruošti programai, pasikvietėme keletą  „Atgaivink“ programos vadovų iš Josvainių parapijos, kur ši programa jau praėjo. Malonu buvo sulaukti jų padrąsinimo, liudijimo po Šv. Mišių apie „Atgaivink“ paskirtį. Labai smagu pasidžiaugti, kad per pirmąjį programos etapą susibūrė 12 TPG, kuriose dalyvavo virš šimto žmonių. Klausėmės, ką Dievas mums kalba per Šventąjį raštą ir vieniems per kitus.

atgaivink

Komentarai uždrausti.